Dokumenty

Na této stránce najdete veškeré dokumenty a přílohy našeho občanského sdružení

Interní směrnice

Platné znění interní směrnice č. 1 včetně dodatků č.1, č.2 a č.3 Občanského sdružení „HYUNDAI CLUB CZ, o.s.“ . Pro zobrazení dokumentu ZDE

Stanovy

Platné znění stanov občanského sdružení „HYUNDAI CLUB CZ o. s.“. Pro zobrazení dokumentu ZDE

Přihláška

Přihláška za člena občanského sdružení „HYUNDAI CLUB CZ o. s.“

Přihláška pro písemnou formu registrace (poštou) ZDE
Přihláška pro elektronickou formu registrace (formulář) ZDE

Zrušení členství

Žádost o zrušení členství v občanském sdružení „HYUNDAI CLUB CZ o. s.“.Pro zobrazení dokumentu ZDE

Rozhodnutí předsednictva

Rozhodnutí předsednictva o vyloučení z občanského sdružení „HYUNDAI CLUB CZ o. s.“ z důvodu neplnění základních povinností člena HCCZ, o.s.. Pro zobrazení dokumentu ZDE

Plná moc

Plná moc k zastupování člena občanského sdružení „HYUNDAI CLUB CZ o. s.“ na valné hromadě. Pro zobrazení dokumentu ZDE