Soutěže

2013_soutezePro účastníky srazu jsme připravili dvě soutěže – orientační jízdu a jízdu zručnosti. Každá posádka automobilu, která úspěšně absolvuje obě soutěže bude hodnocena na základě předem daných kritérií (viz popis jednotlivých soutěží). Při sobotním táboráku dojde k vyhlášení nejúspěšnějších posádek, které získají věcné ceny od našich sponzorů!

Jízda zručnosti
Hlavním úkolem posádek, které se zúčastní jízdy zručnosti, bude projet trať vyznačenou kužely způsobem, jakým je uvedeno na obrázku. Za každý kužel, který posádka posune nebo na něho dokonce najede, se k výslednému času připočtou dvě sekundy jako trestné body. Během jízdy bude rovněž třeba splnit určitý dovednostní úkol, za jehož nesplnění vás „odměníme“ deseti bodíky na vaše konto. Vítězem jízdy zručnosti se stává posádka s nejlepším časem.

orientační jízda new

Po kliknutí na miniaturu obrázku se plánek zobrazí ve skutečné velikosti

Orientační jízda
Hlavním úkolem posádek bude projet úsek, který bude vyznačen v itineráři tak, aby byly dodrženy veškeré ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  a doba příjezdu do cíle odpovídala údaji, který obdržíte na startu orientační jízdy v kempu. Po cestě bude na posádky kromě stanoviště, kde budou plnit jednoduchý znalostní úkol, čekat také úsek, kde vám bude změřena rychlost radarem, a za každé překročení rychlosti nad povolený limit vám budou přičteny trestné body, kde 1km/h = 2body (tolerance radaru je 2km/h, tzn., že bude trestána rychlost 53km/h a vyšší). Trestné body lze rovněž nasbírat předčasným příjezdem do cíle (1 minuta = 1 bod) nebo rozlepením obálky s nápovědou (50 bodů). Délka orientační jízdy bude cca 55km a její trasa vám bude předána v pátek 7. června před startem.

Doplňující informace
Vítězem se stává posádka, které se podaří nasbírat nejmenší penalizaci. Posádkám, které se zúčastní pouze sobotního programu, bude v rámci fair-play připočten handicap odpovídající nejnižší penalizaci dosažené během pátečního programu.

Napsat komentář