Volby předsednictvo 2016-2018

V případě, že chceš kandidovat ve volbách do předsednictva pro rok 2016-2018, prosím vyplň následující formulář.
Odeslaná data budou, po případné pravopisné korektuře a formátování, zobrazena v klubovém systému v seznamu kandidátek.
Odeslaná data budou viditelná pouze pro platné členy HCCZ.
Kandidovat může pouze člen klubu HCCZ!

Prosíme, vyplňte pečlivě následující povinné položky:

* označuje povinné položkyAcceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.
(min rozměry 530px x 400px)

Odesláním tohoto formuláře oficiálně kandiduji (tajemník/místopředseda/předseda) v klubových volbách 2018 občanského sdružení HYUNDAI CLUB, r.s. (dále jen HCCZ r.s.), který je registrován u MV ČR dne 15.11.2006 pod ČJ. VS/1-1/65 685/06-R, podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 SB. V platném znění tohoto zákona.
Dále prohlašuji, že jsem se dostatečně seznámil/a se stanovami HCCZ r.s. a souhlasím s nimi. Dále souhlasím se zpracováním, mnou poskytnutých osobních údajů, pro potřeby vyplývající ze členství v tomto sdružení a to v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů (paragraf 5, odst. 2, pism. F a paragraf 18 písm. C zákona 101/2000 SB.). Odesláním přihlášky dávám souhlas k tomu, aby moje osobní údaje v rozsahu: Jméno a Příjmení, E-mail, Telefon byly zveřejněny v členské sekci internetových stránek klubu HCCZ r.s. (seznam členů klubu, mapa členů klubu). Údaje budou dostupné pouze členům klubu HCCZ r.s.
Potvrzuji správnost všech údajů, které jsem uvedl/a a jsem připraven/a na žádost zodpovědné osoby HCCZ o.s. správnost údajů doložit.